Posledný októbrový víkend som prežila v srdci Švajčiarska. Učitelia kurzov angličtiny pre lekárov a pracovníkov v zdravotníctve, prekladatelia a tlmočníci z celého sveta (od USA cez Rusko až po Japonsko) prišli do Bernu, aby si vymenili skúsenosti.

Išlo už o tretí ročník (konferencia sa koná každé dva roky). Organizátori opäť zvolili Bern. Vôbec mi nevadilo vrátiť sa do tohto nádherného mesta a tí, ktorí tu boli po prvýkrát, isto neľutovali hodiny strávené v lietadlách.

 

Konferencia bola veľmi komorná, ale zato poriadne pestrá. Trendom kvalitného vzdelávania sú jednoznačne digitálne technológie a vytváranie vlastných materiálov šitých na mieru potrebám študentov. Webové platformy ponúkajú samostatné ucelené e-learningové kurzy ako aj množstvo doplnkových aktivít a kvízov, ktoré prinesú oživenie do klasickej hodiny v triede.

 

 

Jedna sekcia bola venovaná prekladu a tlmočeniu. Pri komunikácii lekára a pacienta, ktorý nehovorí jazykom krajiny (alebo ovláda len „turistickú konverzáciu“), v ktorej potrebuje lekársku starostlivosť, nastáva nebezpečná jazyková bariéra. Ak je pre oboch angličtina cudzím jazykom, nemusia ovládať na dostatočnej úrovni (ak ju vôbec ovládajú), a tak každá zle pochopená informácia môže mať životohrozujúce následky. V takomto prípade je žiadaná prítomnosť tlmočníka.  Diskutovalo sa o role  a úlohách tlmočníka, o tom, ako sa má vysporiadať s kultúrnymi rozdielmi a ohľaduplne tlmočiť citlivé informácie.

Zytglogge – dominanta mesta zapísaná v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Konferencie sa zúčastnili aj autorky známych učebníc Virginia Allumn a Ros Wright. Okrem odborníkov pozvaných ako plenárnych rečníkov je konferencia unikátna aj v tom, že vypĺňa dieru na trhu. Je prakticky orientovaná. Ťažko teda v jej programe nájdete príspevok, ktorý by bol zameraný na vedecký lingvistický výskum. Záujemcovia o medicínsku terminológiu prezentovali svoju prácu vo forme posterov, ktoré vzbudili podnetné diskusie a návrhy na spoluprácu.

Konferencia prebehla pod záštitou združenia EALTHY (European Association of Language Teachers for Healthcare), ktoré pre svojim členom ponúka prístup k vyučovacím materiálom vytvorených inými učiteľmi, časopis a účasť na workshopoch zdarma.