Mgr. Petra Zrníková, PhD.

K medicínskej angličtine som sa dostala vďaka vyučovaniu na Jesseniovej lekárskej fakulte v Matine. Na fakulte som začala pracovať v 2012 ako lektorka slovenčiny pre zahraničných študentov.

Od septembra 2014 do augusta 2017 som viedla prípravný kurz na získanie medzinárodného certifikátu v systéme UNIcert® Angličtina pre medicínske vedy (C1). Počas tohto obdobia som spoznala doktorov z mnohých špecializácií, s ktorými môžem konzultovať terminológiu, a tým zabezpečiť kvalitu vášho prekladu. 

Vyštudovala som angličtinu a slovenčinu na Pedagogickej fakulte v Trnave (2009) a potom som tam pokračovala v doktorandskom štúdiu (2012). Venovala som sa psycholingvistike a čítaniu s porozumením. K tomuto odboru ma inšpirovala letná škola na Univerzite v Utrechte (2009), kam som sa neskôr vrátila v rámci programu Erasmus (2010 – 2011).