Mgr. Petra Zrníková, PhD.

Špecializujem sa na medicínu, ku ktorej som sa dostala vďaka vyučovaniu na Jesseniovej lekárskej fakulte v Matine. Na fakulte som začala pracovať v 2012 ako lektorka slovenčiny pre zahraničných študentov.

Od septembra 2014 do augusta 2017 som viedla prípravný kurz na získanie medzinárodného certifikátu v systéme UNIcert® Angličtina pre medicínske vedy (C1). Počas tohto obdobia som spoznala doktorov z mnohých špecializácií, s ktorými môžem konzultovať terminológiu, a tým zabezpečiť kvalitu vášho prekladu. 

Vyštudovala som angličtinu a slovenčinu na Pedagogickej fakulte v Trnave (2009) a potom som tam pokračovala v doktorandskom štúdiu (2012). Venovala som sa psycholingvistike a čítaniu s porozumením. K tomuto odboru ma inšpirovala letná škola na Univerzite v Utrechte (2009), kam som sa neskôr vrátila v rámci programu Erasmus (2010 – 2011).

Aula Univerzity v Utrechte. 

Okrem angličtiny sa dohovorím aj po nemecky. Mám základy aj z holandčiny a francúzštiny.

Prekladateľstvo – kurzy a členstvo v organizáciách

Moje meno nájdete vo viacerých databázach pre prekladateľov a freelancerov napríklad ProZ, SSPOL (Slovenská spoločnosť pre prekladateľov odbornej literatúry), Na volné noze.

Jazykománie a masterclass Telegrafický úvod do Tradosu (marec 2018, Praha)

Translator Incubator (október 2017, Brno)

 

Lingvistika a pedagogika – kurzy a členstvo v organizáciách

Od februára 2017 som členkou organizačného výboru asociácie učiteľov jazykov pre pracovníkov v zdravotníctve EALTHY (European Association of Language Teachers for Healthcare).

Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka (2012/2013, Studia Academia Slovaca, Bratislava)