Mgr. Petra Zrníková, PhD.

Špecializujem sa na medicínu, ku ktorej som sa dostala vďaka vyučovaniu na Jesseniovej lekárskej fakulte v Matine. Na fakulte som začala pracovať v 2012 ako lektorka slovenčiny pre zahraničných študentov.

Od septembra 2014 do augusta 2017 som viedla prípravný kurz na získanie medzinárodného certifikátu v systéme UNIcert® Angličtina pre medicínske vedy (C1). Počas tohto obdobia som spoznala doktorov z mnohých špecializácií, s ktorými môžem konzultovať terminológiu, a tým zabezpečiť kvalitu vášho prekladu.

Vyštudovala som angličtinu a slovenčinu na Pedagogickej fakulte v Trnave (2009) a potom som tam pokračovala v doktorandskom štúdiu (2012). Venovala som sa psycholingvistike a čítaniu s porozumením. K tomuto odboru ma inšpirovala letná škola na Univerzite v Utrechte (2009), kam som sa neskôr vrátila v rámci programu Erasmus (2010 – 2011).

Aula Univerzity v Utrechte, v ktorej sa konajú promócie. 

Okrem angličtiny sa dohovorím aj po nemecky. Nedávno som sa začala učiť francúzštinu a mám základy aj z holandčiny.

Prekladateľstvo – kurzy a členstvo v organizáciách

Moje meno nájdete vo viacerých databázach pre prekladateľov a freelancerov napríklad ProZ, Upwork, SSPOL (Slovenská spoločnosť pre prekladateľov odbornej literatúry), Na volné noze.

Absolvované kurzy: Translator Incubator (október 2017, Brno) 

Lingvistika a pedagogika – kurzy a členstvo v organizáciách

Od februára 2017 som členkou organizačného výboru asociácie učiteľov jazykov pre pracovníkov v zdravotníctve EALTHY (European Association of Language Teachers for Healthcare).

september 2012 – jún 2013   

Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka

Studia Academia Slovaca, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

september 2011 – máj 2012      

Aplikácia inovatívnych prístupov vo vyučovaní

Centrum rozvoja doktorandov pri fyzikálnom ústave SAV, Bratislava

august 2011                        

Letná škola: Ako kvalitne učiť na vysokej škole

Centrum rozvoja doktorandov pri fyzikálnom ústave SAV, Bratislava