Prekladám vedecké články, klinické štúdie z rôznych odborov medicíny, ošetrovateľstva, pôrodníctva alebo verejného zdravotníctva v jazykových kombináciách: angličtina – slovenčina, čeština – slovenčina a naopak.

Môžete sa na mňa obrátiť aj s prekladom manuálov a komerčných textov (letákov, brožúr), či dokonca učebných materiálov.

 

Ako rýchlo preložíte text?

Pri záchrane ľudského života platí, že každá ušetrená minúta je cenná. Pri medicínskych prekladoch sa však neoplatí priveľmi ponáhľať. Aj tá najmenšia chybička môže mať vážne následky.  V tom najhoršom prípade chyby v užívateľských príručkách, klinických štúdiách alebo príbalových letákoch môžu mať fatálne následky. Mojím cieľom je preto odovzdať kvalitnýb preklad vyhotovený v dostatočnom časovom priestore.

Za zdravý priemer sa všeobecne považuje 6 normostrán (NS) za deň. Rýchlosť záleží tiež od toho, ako je spracovaný text, ktorý chcete preložiť, tematické zameranie, dodané podklady. 

Koľko zaplatím?

Cena prekladu závisí od náročnosti textu. Vypočítam ju podľa počtu normostrán alebo slov v zdrojovom texte. Dopredu tak viete, na čom ste. V závislosti od charakteru a rozsahu textu, od dĺžky projektu a ďalšej spolupráce je možná dohoda inej ceny. 

Ako viem, že preklad bude správny?

Používam CAT nástroje TRADOS, MEMOQ, MEMSOURCE a kvalitné lekárske slovníky, ktoré zabezpečia jednotnú terminológiu v celom preklade. Ku kvalitnému prekladu môžete prispieť aj vy sami. Stačí, keď mi dodáte zoznam termínov, ktoré sú zaužívané v danej problematike. Pomôžu tiež predošlé preklady alebo odkazy na východiskové texty. Spolupracujem tiež s týmom lekárov z rôznych špecializácií.

Urobíte aj korektúru už preloženého textu?

Samozrejme. Text je vašou vizitkou a v mojom záujme je pomôcť vám k čo najlepšej prezentácii vašej práce. Môžete si vyžiadať len kontrolu slovenskej gramatiky (pravopis, čiarky, preklepy a pod.), alebo celkovú kontrolu (gramatika, slovosled, štylistika), pri ktorej budem dbať na to, aby bol váš text ľahko zrozumiteľný. Pri korektúrach textov uplatňujem osobitný cenník.