Aké texty prekladáte?

Prekladám klinické štúdie, užívateľské príručky, vedecké články a komerčné texty v jazykových kombináciách angličtina, čeština, slovenčina.

Ako viem, že preklad bude správny?

Mojím cieľom je odovzdať kvalitný preklad vyhotovený v primeranom čase. O jednotnú terminológiu sa postarajú CAT nástroje ako TRADOS alebo MEMOQ. Správnosť obsahu zabezpečia lekárske slovníky, vaše terminologické databázy, predošlé preklady alebo ďalšie referenčné materiály.  Spolupracujem tiež so špecialistami z rôznych medicínskych odborov či anglickým rodeným hovoriacim.

Urobíte len korektúru?

Štyri oči vidia viac, a preto každý text potrebuje korektúru. Ak chcete len kozmetické úpravy, skontrolujem pravopis. Ak si myslíte, že váš text potrebuje viac starostlivosti, zameriam sa aj na obsahovú správnosť, gramatiku a celkovú ľahkú zrozumiteľnosť pre čitateľa.