Aké texty prekladáte?

Prekladám z angličtiny do slovenčiny vedecké články, klinické štúdie z rôznych odborov medicíny, ošetrovateľstva, pôrodníctva alebo verejného zdravotníctva.

Môžete sa na mňa obrátiť aj s prekladom manuálov a komerčných textov (letákov, brožúr), či dokonca učebných materiálov.

Neodmietnem ani preklad tém z lingvistiky a pedagogiky alebo iné všeobecné témy.

Ako rýchlo preložíte text?

Za zdravý priemer sa všeobecne považuje 6 – 8 normostrán (NS) za deň. Rýchlosť záleží tiež od toho, ako je spracovaný text, ktorý chcete preložiť, tematické zameranie, dodané podklady. Pri ľahších témach, dobrých materiáloch vám viem sľúbiť aj 10 NS za deň.

Koľko a kedy zaplatím?

Niekto počíta cenu podľa rozsahu preloženého textu, ja uprednostňujem zdrojový text. Dopredu tak viete, na čom ste. U mňa nezaplatíte žiadnu prirážku za expresný preklad ani za prácu cez víkendy. Cena prekladu závisí od náročnosti textu. Za všeobecné témy, pedagogiku a lingvistiku zaplatíte od 8 – 10 eur a za texty z medicíny od 10 – 15 eur. V závislosti od charakteru a rozsahu textu, od dĺžky projektu a ďalšej spolupráce je možná dohoda inej ceny. Pri zákazkách nad 20 eur zaplatíte zálohu 50 %. Zvyšok doplatíte, keď dostanete kompletný preklad. Nie som platiteľom DPH.

Ako viem, že preklad bude správny?

Používam kvalitné lekárske slovníky, terminologické databázy a CAT nástroje, ktoré zabezpečia jednotnú terminológiu v celom preklade. Ku kvalitnému prekladu môžete prispieť aj vy sami. Stačí, keď mi dodáte zoznam termínov, ktoré sú zaužívané v danej problematike. Pomôžu tiež predošlé preklady alebo odkazy na východiskové texty. Spolupracujem tiež s týmom lekárov z rôznych špecializácií.

Urobíte aj korektúru už preloženého textu?

Samozrejme. Text je vašou vizitkou a v mojom záujme je pomôcť vám k čo najlepšej prezentácii vašej práce. Môžete si vyžiadať len kontrolu slovenskej gramatiky (pravopis, čiarky, preklepy a pod.), alebo celkovú kontrolu (gramatika, slovosled, štylistika), pri ktorej budem dbať na to, aby bol váš text ľahko zrozumiteľný. Pri korektúrach textov uplatňujem osobitný cenník.

Ako si objednám preklad alebo korektúru?

Preklad si môžete objednať cez e-mail alebo cez formulár „nezáväzná objednávka“, do ktorého ako prílohu vložíte aj ukážku textu v rozsahu 1 NS. Po dohode obchodných podmienok a vystavení predfaktúry mi zašlete celý dokument cez dropbox.

Môžem sa ešte niečo spýtať?

Samozrejme, nech sa páči. Môžete vyplniť kontaktný formulár, poslať email alebo volať denne od 9:00 do 19:00.