V Brne sa v sobotu 14. októbra stretli mladí ľudia, ktorí sa chcú venovať prekladateľstvu. Autorom myšlienky inkubátora a prednášajúcim je prekladateľ Tomáš Mosler. Školenie bolo od začiatku až do konca nabité užitočnými informáciami.

Tomášovým cieľom bolo poskytnúť prehľad o aktuálnom stave trhu v Čechách, na Slovensku a v zahraničí, o korektnosti prekladateľských agentúr voči prekladateľom, tlačení na čo najnižšiu cenu na úkor kvality.

 

 

Po prehľade zákonov (českými, ktoré sa v princípe nelíšia až tak moc od slovenských) a oboznámení sa s formalitami súvisiacimi so založením živnosti, DPH, sme sa dostali k získavaniu klientov, cenotvorbe, fakturovaniu. Nechýbal ani prehľad CAT nástrojov a diskusia o tom, či strojový preklad a prekladateľské pamäte raz nahradia prekladateľov z mäsa a kostí.

Všetkých zaujímala najmä etika a spolupráca s prekladateľskými agentúrami. Tvrdý oriešok v tejto brandži. Tomášovým posolstvom je hrať férovú hru, nenechať sa zotročiť lacnými agentúrami, poznať vlastnú cenu a nebáť sa vykročiť do sveta, spolupracovať so zahraničnými agentúrami a ideálne priamymi klientmi.

 

Neprekladajte za každú cenu.
Prekladajte tak, aby to malo cenu.

 

Školenie odporúčam každému, kto potrebuje dostať v kocke základy podnikania a nemá čas preklikávať sa nespočetným množstvom webových stránok. Translator Incubator vám dá návod, kľúčové slová a odkazy na užitočné webové stránky. Googlenie bude potom omnoho jednoduchšie. http://translatorincubator.com/

Na školenie voľne nadväzuje minikonferencia Jazykománie, ktorá sa uskutoční 24.3.2018 v Prahe. http://translatorincubator.com/jazykomanie/