Mgr. Petra Zrníková, Ph.D.

odborníčka na medicínske preklady z angličtiny

Na každom slove záleží, keď ide o život

Skúsenosti

 • poskytovanie prekladateľských služieb (od 2017)
 • pôsobenie na JLF UK (2012 – 2019)
 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými lekármi

Špecializácia

 • regulačné dokumenty
 • návody na použitie
 • vedecké články
 • informačné brožúry
 • príbalové letáky
 • klinické štúdie

Mentoring

 • webináre pre prekladateľov
 • kurzy lekárskej anglickej terminológie
 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými lektormi

Na Jesseniovej lekárskej fakulte som učila angličtinu pre všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo. Viedla som prípravný kurz na získanie medzinárodného certifikátu v systéme UNIcert® Angličtina pre medicínske vedy (C1).

Prekladanie článkov kolegom z iných ústavov mi dalo odvahu vykročiť novým smerom.

Najčastejšie sa venujem prekladom návodov na použitie zdravotníckych pomôcok a chirurgických nástrojov, textov z oblasti laboratórnej diagnostiky, dokumentov určených účastníkom klinického skúšania, listov pre úrady, vedeckých článkov napr. z ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, gastroenterológie či neurológie.

Vždy som túžila po práci, ktorú budem môcť spojiť s mojou vášňou pre cestovanie. Počas pôsobenia na univerzite som prednášala na viacerých zahraničných konferenciách.

V súčasnosti webinármi o medicínskej terminológii prispievam k celoživotnému vzdelávaniu začínajúcich i skúsenejších kolegov.

Mám pedagogicko-lingvistické vzdelanie v kombinácii učiteľstvo slovenského a anglického jazyka.

V priebehu magisterského štúdia som si uvedomila, že ma fascinuje, ako mozog pri čítaní spracováva informácie. Prihlásila som sa preto na kurz psycholingvistiky na letnej škole na Univerzite v Utrechte.

Počas doktorandského štúdia som sa tam vrátila, aby som získala viac poznatkov pre môj výskum o čítaní s porozumením pomocou eye-trackingu.

Viac informácií o mne nájdete na:

Ponúkam neúradné preklady, gramatickú a štylistickú korektúru, predtlačovú korektúru (DTP) a post-editáciu.

Používam CAT nástroje SDL Trados Studio 2019, MemoQ, Wordfast alebo XTM.

 • webinár pre SSPOL: Úskalia pri preklade medicínskych skratiek – klasifikácia skratiek a definície základných pojmov v slovenskej a českej lingvistike.
 • webinár pre SSPOL: Skratky v lekárskych dokumentoch – slovenské a české slovníky skratiek, prehľad štandardizovaných záväzných dokumentov, písanie receptu, interaktívne úlohy v platforme Quizlet na precvičenie receptúrnych skratiek a klinických skratiek v lekárskych správach.
Som členkou výkonnej rady:

Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL).

Medzinárodnej asociácie učiteľov medicínskej angličtiny (EALTHY).

Referencie

S pani Zrníkovou spolupracujeme už nejaký čas a počas neho mala na starosť preklad a korektúru textov z angličtiny a češtiny do slovenčiny. Počas našej spolupráce dodala výborné služby. Jej zmysel pre detail na nás všetkých vždy urobil dojem.

Vždy dodržala naše pevne dané termíny a pracovala v stanovenom čase, aby dokončila úlohy profesionálnym spôsobom. Pani Zrníková vždy dôsledne dodržiavala pokyny a preukázala výborné manažérske a komunikačné zručnosti.

Sabina Wrightsman, World Translation Center

Máte záujem o moje služby?

    

Mgr. Petra Zrníková, PhD. – Medicalen
IČO: 51 061 830 / DIČ: 10 84 92 01 33

© 2019 Medicalen, vytvorilo Fine - tvorba webstránok