Prekladám rôzne druhy textov z angličtiny

Ponúkam rozumné ceny

Používam vaše terminologické slovníky,

CAT nástroje a konzultácie s lekármi

Prekladám rôzne druhy textov z angličtiny

Ponúkam rozumné ceny

Používam vaše terminologické slovníky,

CAT nástroje a konzultácie s lekármi

NA KAŽDOM SLOVE ZÁLEŽÍ,
KEĎ IDE O ŽIVOT

Pri záchrane ľudského života platí, že každá ušetrená minúta je cenná. Pri medicínskych prekladoch sa však neoplatí priveľmi ponáhľať. Aj tá najmenšia chybička môže mať fatálne následky.

PREKLADY

KLINICKÉ ŠTÚDIE – LEKÁRSKE SPRÁVY – MANUÁLY – KOMERČNÉ TEXTY – VŠEOBECNÉ TEXTY

i

Aké texty prekládate?

Prekladám texty v jazykových kombináciách angličtina, slovenčina, čeština. Prekladám odborné  texty z medicíny, pedagogiky, lingvistiky, ale aj rôzne všeobecné témy. Robím aj korektúry už preložených textov v anglickom a slovenskom jazyku.

Ako rýchlo preložíte text?

Zdravý priemer je 6 normostrán za deň. Jedna normostrana (1 NS) obsahuje 1800 znakov vrátane medzier. Rýchlosť záleží tiež od toho, ako je text, ktorý chcete preložiť, spracovaný, od témy a dodaných podkladov.

r

Ako viem, že preklad bude správny?

Na zabezpečenie jednotnej terminológie používam kvalitné slovníky a CAT nástroje TRADOS, MEMOQ, MEMSOURCE. Veľmi dôležitý je zoznam termínov zaužívaných vo vašej oblasti, predošlé preklady alebo odkazy na východiskové texty. Spolupracujem tiež s týmom lekárov z rôznych špecializácií.

Koľko zaplatím?

Cena prekladu závisí od náročnosti textu. Vypočítam ju podľa počtu normostrán alebo slov v zdrojovom texte. V závislosti od charakteru textu a objemu práce je možná dohoda inej ceny.

PETRA ZRNÍKOVÁ

S prekladmi som začala už počas vysokej školy. Na medicínsku angličtinu som sa začala špecializovať vďaka vyučovaniu na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Spokojnosť lekárov, ktorí ma požiadali o preklad, mi dala odvahu začať život prekladateľky na voľnej nohe.

Svoje vzdelanie si dopĺňam na konferenciách a kurzoch pre prekladateľov a učiteľov lekárskej angličtiny. Som členkou organizačného výboru asociácie učiteľov jazykov pre pracovníkov zdravotníctve (EALTHY). Patrím tiež k členom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL).

MÁTE OTÁZKY ALEBO ZÁUJEM O MOJE SLUŽBY? 

Opýtajte sa, rada odpoviem.

Mgr. Petra Zrníková, PhD. – Medicalen

Kde sa nachádzam: Martin, Slovensko

Tel.: +421 902 728 040 

Email: petrazrnikova@medicalen.sk

IČO: 51 061 830 / DIČ: 10 84 92 01 33